23 Ιουνίου 2015

ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΧΟΡΟΥ ''ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ IV''

Η Α.Μ.Κ.Ε «Παραμεθόριος Δράση» ιδρύθηκε το 2011 ως πολιτιστικό κέντρο μελέτης, προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς .Η αξιοποίηση αυτή περιλαμβάνει την πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα μελέτη, καλλιέργεια και διδασκαλία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής σε όλες τις εκφάνσεις της (δημοτική, λαϊκή, λόγια και εκκλησιαστική) καθώς και τη μελέτη τόσο συγκριτικά όσο και επαγωγικά των μουσικών πολιτισμών του ευρύτερου μεσογειακού και βαλκανικού χώρου. Βασικό στόχο της «Παραμεθορίου Δράσης» αποτελεί η προώθηση παραδοσιακών και πειραματικών μορφών μουσικής και χορευτικής έκφρασης και η δημιουργία προτάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλους τους τομείς της τέχνης.

Στηριζόμενη στους παραπάνω καλλιτεχνικούς και εκπαιδευτικούς άξονες η εταιρία διοργάνωσε τον Αύγουστο του 2011 τα αφιερωμένα στην μουσική...